Continu verbeteren op CO2-prestaties

Facilicom Group behaalde in 2021 het derde niveau van de CO2-prestatieladder. De certificering laat de kracht van continuous improvement zien.

Aan het begin van 2021 hebben we de ambitie uitgesproken om als Facilicom Group - en voor alle divisies - het certificaat van de CO2-prestatieladder te behalen. In de zomer kregen we het certificaat voor niveau drie in handen. Een fantastisch moment, waar jonge talenten uit onze organisatie met veel energie aan hebben gewerkt.

De CO2-prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen en stimuleert bedrijven om CO2-bewust te opereren - in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. De verschillende niveaus van de ladder maken de mate duidelijk waarin een bedrijf actief werkt aan CO2-reductie. Met de certificering op niveau drie laten we zien dat we systematisch toewerken naar onze doelstelling om als Facilicom Group in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Maartje Bouvy

Een van de inspirerende aspecten van de CO2-prestatieladder vind ik dat de methodiek eigenlijk het gedachtengoed van continuous improvement in zich draagt. Je kunt niet het certificaat behalen en daarna over gaan tot de orde van de dag, of blijven doen wat je al deed. Een van de onderdelen van de certificering is namelijk een jaarlijkse inventarisatie van de CO2-footprint. Het instrument vereist vervolgens dat de footprint elk jaar verder verkleint. Dat is ook precies waar de kracht van continuous improvement ligt: dat je het elke dag een stapje beter doet. Stilstand is achteruitgang.

Duurzaamheid is net als continuous improvement een opgave waarmee je nooit klaar bent. En het zijn allebei thema's die ons als bedrijf echt verder helpen. Continuous improvement is nogal eens gezien als een financieel issue dat draait om minder kosten en meer efficiency. Maar het gaat in mijn visie vooral om kwalitatieve verbeteringen. Je komt er niet door alleen maar te sturen op kosten. Dat geldt ook voor duurzaamheid. Je kunt groene stroom inkopen, maar je moet ook minder energie gaan gebruiken om echt een verschil te maken. Dat vraagt om een andere manier van denken en doen, en het vermogen om je als organisatie steeds aan te passen aan een veranderende omgeving.

Ik zie het gebruik van de CO2-prestatieladder als een spannende uitdaging die een extra impuls geeft aan continuous improvement. De methodiek zet je op scherp en helpt je om de voortgang te monitoren en de aanpak planmatig te verbeteren. Facilicom Group zette in 2017 de stip op de horizon om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Sindsdien zijn er veel acties opgepakt. Een steeds groter deel van ons wagenpark is elektrisch en in onze kantoorpanden zijn tal van CO2-reducerende maatregelen genomen. Binnen de divisies zijn stappen gezet richting een circulaire bedrijfsvoering en dienstverlening. De bouwstenen voor de certificering van de CO2-prestatieladder waren er dus al, en er was al veel voorwerk verzet.

De inzet van de CO2-prestatieladder is niet alleen hard werken, maar geeft ook energie en plezier. Net als bij gaming kom je met de juiste motivatie en attitude steeds een level verder. Voor Facilicom Group is de ambitie om koploper te zijn - en te blijven - een belangrijke drijfveer achter initiatieven zoals de CO2-prestatieladder. We zijn aan het certificeringsproces gestart vanuit een intrinsieke motivatie om als onderneming verder te verduurzamen. Pas later ontdekte ik dat de certificering niet alleen indirect maar business wise ook direct van waarde is. De certificering op het niveau van de Facilicom Group creëert schaalvoordelen: de divisies hoeven nu niet meer afzonderlijk het proces te doorlopen. Bovendien kan er met de certificering een gunningsvoordeel worden toegepast in aanbestedingen. Dat betekent in feite dat de samenleving ook vraagt om duurzaamheid.

Het gedachtengoed van continuous improvement is bij Facilicom Group intern al stevig omarmd. Ook corporate social responsibility zit in ons DNA. Als daar dan ook nog eens vragen vanuit klanten bij komen, dan ontstaat er een vliegwiel. We willen het steeds beter doen, omdat we dat zelf belangrijk vinden én omdat het van ons wordt verwacht. Dat is een ijzersterke basis om verder te werken aan een koploperpositie en om te blijven inzetten op verbeteringen - voor onze eigen organisatie en voor het milieu en de maatschappij.

Maartje Bouvy, CFO Facilicom Group