Complimentendagen

Op het moment dat ik dit blog schrijf, is het Nationale Complimentendag. Sinds 2003 wordt Nederland elk jaar op 1 maart opgeroepen om een compliment uit te delen. Wat mij betreft doen we dat veel vaker.

De Nationale Complimentendag is een goed moment om stil te staan bij het gegeven dat het eigenlijk een kleine moeite is om een compliment te geven, terwijl het echt heel veel doet met de ontvanger. Uit diverse onderzoeken is naar voren gekomen dat oprechte persoonlijke aandacht en uitgesproken waardering mensen het diepste raken. Tegelijkertijd blijken Nederlanders niet zo scheutig met complimenten - en vinden we het ook niet altijd makkelijk om een pluim te ontvangen.

Wat mij betreft blijft het uitspreken van een compliment niet beperkt tot een landelijk georganiseerde dag. Je mag het gerust het hele jaar door doen. Wat is er mooier dan eens op iemand afstappen en zeggen hoezeer je die persoon waardeert? Ik denk daarbij direct aan de duizenden facilitaire medewerkers die iedere dag in Nederland heel veel doen en mogelijk maken. Ik merk dat zelf ook als ik op mijn werk ben. De receptioniste begroet me vriendelijk als ik 's ochtends het kantoor binnenkom. Mijn werkplek ligt er keurig schoon bij, en tussen de middag geniet ik van een heerlijke lunch in het bedrijfsrestaurant. De stille kracht van facilitaire dienstverleners staat in onze economie en onze dagelijkse werkpraktijk zelden in de schijnwerpers. Terwijl de mensen die elke dag zulk mooi en belangrijk werk verrichten zeker een compliment verdienen.

Een ogenschijnlijk klein gebaar als een compliment kan een groot effect hebben. Mits oprecht uitgesproken en op een leuke manier gebracht, leidt een compliment tot extra gemotiveerde medewerkers. Volgens onderzoek ervaren medewerkers die gewaardeerd worden namelijk meer binding met de organisatie waar ze voor werken. Daarnaast groeit hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Voor Facilicom Group is complimenteren dan ook een logisch uitvloeisel van onze inzet op het thema werkgeluk, dat ook tot uiting komt in onze missie "happy people make happy people". Medewerkers die zich gewaardeerd voelen, doen hun werk met meer plezier. Dat heeft ook een positief effect op onze opdrachtgevers, die daardoor meer happiness ervaren. Er is ook nog eens sprake van een sterke wisselwerking. Want als opdrachtgevers laten merken dat ze tevreden zijn, dan zal dat er vervolgens weer voor zorgen dat medewerkers zich meer happy voelen.

Veel organisaties hebben formele momenten waarop een compliment wordt uitgedeeld. Denk aan een verjaardag, een jubileum of een landelijke dag zoals de Secretaressedag (op de derde donderdag van april) of de Dag van de Schoonmaker (op 14 juni). Veel medewerkers vinden het leuk om dan even in het zonnetje te worden gezet en dat doet vaak ook echt iets met hen. Maar een compliment hoeft niet beperkt te blijven tot dit soort formele momenten. Laten we zorgen dat we er gewoon wat vaker aan denken.

In het kader van Complimentendag ontwikkelde Gom voor al zijn schoonmaakmedewerkers een complimentenkaart. De directeuren van de business units sturen hun team een kaart met een persoonlijke uiting van waardering. Daarbij zitten ook twee kaarten die de medewerkers zelf kunnen uitdelen aan mensen aan wie ze een compliment willen geven. Op die manier combineren we twee positieve acties. We laten medewerkers merken dat we trots op hen zijn en hen waarderen voor al het werk dat zij elke dag - vaak zonder dat opdrachtgevers hen zien - verzetten. En we doen de oproep om elkaar regelmatig een compliment te geven.

Voor iedereen die geen complimentenkaarten gebruikt, kan de nieuwe campagne van Facilicom Group misschien als een handige reminder fungeren. Volgende week kan het zo maar zijn dat u via de radio of televisie onze boodschappen over "happy people make happy people" tegenkomt. Met de campagne willen we het thema werkgeluk in de facilitaire dienstverlening extra op de agenda zetten. Maar het is net zo zeer een aanmoediging om eens in uw omgeving een compliment uit te delen. Mijn complimenten als u dat doet!Geert van de Laar, CEO Facilicom Group