CO2-emissies Facilicom Group 2021: goede resultaten maar geen reden tot verslappen

Facilicom Group Duurzaam

Na een tweetal zeer stevige rapporten van het IPCC sinds november vorig jaar is het meer dan eens duidelijk; de maximaal anderhalve graad opwarming is bijna uit zicht. Wetenschappers wereldwijd zijn het erover eens dat we per direct minder broeikasgassen moeten uitstoten om dit doel nog te halen. Dit vraagt om drastische maatregelen. De verantwoordelijkheid voor deze maatregelen ligt bij bedrijven, maar niet minder ook bij consumenten zelf.

Facilicom Group wil en moet haar uitstoot reduceren tot nul in 2030. Dit doen we als organisatie door de strategie en het beleid hierop in te richten. Door keuzes te maken die ervoor zorgen dat we minder afhankelijk zijn van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. De vorig jaar behaalde CO2 Prestatieladder is hierin onmisbaar. Dit instrument helpt ons om daadwerkelijk CO2 terug te dringen en hier periodiek op te monitoren.

Een factsheet met staaf- en cirkeldiagrammen

24% reductie t.o.v. 2019

In 2021 hebben we 24% minder broeikassen uitgestoten ten opzichte van het energieverbruik in 2019. Dit is een mooi resultaat en we lopen hiermee in lijn met de gestelde doelen.

De reductie is mede veroorzaakt door de landelijke lockdowns en de permanente overstap naar hybride werken. Om de reductie grotendeels in stand te houden is het dan ook van belang om hybride werken in stand te houden en nog meer te adopteren. Binnen wagenpark en materieel is een reductie gerealiseerd van 25%. Het doel was om 12% reductie te realiseren. Met dit resultaat liggen we dus mooi op schema. Het blijft echter van belang dat we huidige maatregelen doorzetten en zo nodig maatregelen aanpassen om onze doelstelling voor 2030 te halen. Zakelijke mobiliteit vertegenwoordigt namelijk 84% van de totale uitstoot van Facilicom. De overige 16% wordt veroorzaakt door onze panden. Hier is een reductie van 10% behaald. Ook dit is in lijn met de doelstelling om in 2021 5% minder elektriciteit en gas te verbruiken.

Uitgevoerde maatregelen

een rij elektrische auto's van Facilicom Group staan op het parkeerdak van Facilicom

De gerealiseerde reductie van 25% op wagenpark en materieel wordt veroorzaakt door de toename van elektrische auto’s en een lager brandstofverbruik door het hybride werken. Binnen het wagenpark van Facilicom zijn er inmiddels zo’n 200 elektrische voertuigen in gebruik. Onze managementtrainees rijden allemaal elektrisch. Ook wordt in onze operatie steeds vaker elektrisch gereden. De doelstelling om 60 EV’s aan te schaffen is hiermee ruimschoots gehaald.

Facilicom faciliteert en stimuleert reizen met het OV door de NS Business Card te verstrekken aan haar medewerkers. Reizen met OV is nieuw voor veel medewerkers maar past heel goed in het concept van hybride werken. Zo kunnen grotere stations in Nederland functioneren als werkplek of een locatie waar je kan afspreken met collega’s.

Er zijn in 2021 binnen diverse panden verduurzamingsmaatregelen doorgevoerd die in lijn zijn met de erkende maatregelen en de MJOP’s. Zo is Tl-verlichting vervangen door LED lampen en zijn er zonnepanelen geplaatst op ons kantoor in Amsterdam. Ook zijn er op een drietal locaties bandenpompstations geplaatst. Rijden met goed opgepompte banden is namelijk veiliger en duurzamer.

Een grafiek met de jaarlijkse voortgang CO2-uitstoot ten opzichte van 2019

Mooie resultaten geen reden tot verslappen

De reductie van onze emissies in 2021 is mooi. Tegelijkertijd mogen we niet verslappen en realiseert Facilicom dat er nog meer nodig is om de 2030 doelstelling te halen. De feiten zijn helder; toekomstige generaties zijn afhankelijk van hoe wij nu handelen. In 2022 werken we daarom aan een aantal concrete reductiemaatregelen waaronder hernieuwbare energie op onze panden. Zo worden nog dit jaar op onze vestiging in Schijndel zonnepanelen en extra laadpalen geïnstalleerd.

 

Lees hier meer over onze CO2-Prestatieladder