Bij Facilicom Group is het elke dag ‘Diversity Day’

Facilicom Group

Op 3 oktober is het de Diversity Day. Je kunt je voorstellen dat zo’n onderwerp zeker bij een bedrijf als het onze extra aandacht krijgt. Niet alleen op de dag zelf trouwens, ook alle andere dagen van het jaar. Een stuurgroep Diversiteit & Inclusiviteit moet vorm geven aan een versnelde acceptatie van iedereen binnen onze divisies. Net als in heel Nederland is dat iets wat ook bij Facilicom Group nog niet 1-2-3 gedaan is. Tijd om Wendy Aendekerk en Joanne Hubers te vragen naar de tussenstand.

‘Als Facilicom verlenen we iedere dag met heel diverse collega’s diensten in een heel divers Nederland. We hebben binnen Facilicom 130 nationaliteiten en heel veel mensen die onderling verschillen. Daarom vinden we het een belangrijk onderwerp. Het is een van de pijlers onder onze strategie om sociaal duurzaam te zijn. Maar als ik naar onze organisatie kijk, moet ik ook bekennen dat onze leidinggevenden nog niet zo divers zijn’, zegt Wendy, HR-directeur van Facilicom Group.

Support voor de dag is niet meer dan vanzelfsprekend, maar voor Wendy is het eigenlijk elke dag ‘Diversity Day’. ‘Natuurlijk moeten we hieraan bijdragen. Maar ik geloof niet in het ophangen van een poster. Ik wil vooral begrijpen waaróm mensen bepaalde keuzes maken: wat maakt dat je je welkom voelt bij Facilicom? En wat maakt dat je dat niet ervaart? Ik wil vooral leren van mensen, door met elkaar in dialoog te gaan.’

Begrip voor elkaar

Meer met elkaar in dialoog gaan zou voor iedere medewerker moeten gelden, zegt ze. ’Verschillende nationaliteiten hebben verscheidende normen en waarden. Daar moet ruimte voor zijn, en laten we daar dan ook begrip voor opbrengen. Je moet respect voor elkaar hebben. Dat begint bij jezelf interesseren voor die ander

Diversity Day

Stuurgroep Diversiteit & Inclusiviteit

Eén manier om diversiteit en inclusiviteit hoger op de agenda te krijgen, is de instelling van een aparte stuurgroep. Projectmanager Joanne Hubers van Buitengewoon is een van de acht leden. Je kent de stuurgroep misschien van eerdere activiteiten: de campagne om vertrouwenspersonen binnen Facilicom Group meer bekendheid te geven en de theatervoorstelling over het onderwerp discriminatie en uitsluiting. ‘Als vervolg daarop hebben we een enquête uitgezet onder de 450 bezoekers: wat zou Facilicom hier nog meer aan kunnen doen? Met die input zijn we aan tafel gegaan’, zegt Joanne.

Ambassadeurs gezocht

Nieuw is de introductie van ambassadeurs voor de stuurgroep. ‘Binnen elke divisie zoeken we collega’s die met ons willen meepraten over het onderwerp. Die ideeën willen aandragen, of die plannen van de stuurgroep bij collega’s willen toetsen. Kijk, een thema als dit kun je niet laten bepalen door acht mensen aan een tafel. Daar is het een te belangrijk onderwerp voor.’

Wil je ook meedoen?

Vooral meedoen: het is het advies dat Joanne elke collega wil meegeven. ‘Ik wil eigenlijk iedereen oproepen om zich betrokken te voelen en zich ook uit te spreken over dit onderwerp. We zijn sámen divers, we willen sámen inclusief zijn. Dat lukt alleen maar als we samen met het thema bezig zijn. Als mensen zich willen aanmelden om mee te denken of vragen hebben, dan vinden we dat alleen maar fijn.’