Inkopen

In de Duurzame Inkoopcode hebben we in grote lijnen vastgelegd wat wij van onze leveranciers verlangen. Wij werken daarbij in de geest van ‘The Ten Principles’ zoals die staan in The UN Global Compact en verlangen een minimaal gelijkwaardige werkwijze van onze leveranciers. Circulariteit is een opkomend thema. Ook Facilicom Group denkt na over circulair ondernemen. Aan de ene kant door meer hergebruiken, bijvoorbeeld kantoormeubilair, aan de andere kant door ook naar de inkoop te kijken. Zijn de producten die we inkopen wel duurzaam en circulair?